Wedstrijd win een jaar lang gratis schoenen

 

Wedstrijdreglement “Winactie Cycleur de luxe: win een jaar lang gratis schoenen”

 

BT Projects – 22 december 2021

 

Artikel 1 - Voorwerpen

 

1.1. de wedstrijd “Winactie Cycleur de Luxe: win een jaar lang gratis schoenen” (hierna “de wedstrijd”) wordt georganiseerd door BT PROJECTS, Antoon Catriersstraat 39/E – 9031 Drongen, met ondernemingsnummer BE0866.405.582.

 

1.2. De Wedstrijd loopt vanaf 23/12/2021 tem19/01/2022 (hierna “de Wedstrijdperiode” genoemd).

 

1.3. Eventuele vragen van klachten met betrekking tot de wedstrijd kunnen gemeld worden bij de organisator door het sturen van eene-mail naar het volgende adres marketing@vannestelifestylegroup.com.

 

Artikel 2 – Deelnemingsvoorwaarden

 

2.1. Deelname aan deze actie staat (uitsluitend) open voor ieder die in België woonachtig is en tien van de wedstrijd de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitzondering van:

 

· Personeelsleden van BT Projects.

 

· Zijn communicatie- en adviesbureau's.

 

· Hun samenhangende zijn onder hetzelfde dak woonachtig.

 

(Hierna “de Deelnemer” genoemd), kan deelnemen aan deze wedstrijd.

 

2.2. Deelname aan de Wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan de wedstrijd op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in huidig ​​wedstrijdreglement.

 

Artikel 3 – Deelnemingsmodaliteiten - Verloop van de wedstrijd

 

3.1. Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd, dient de deelnemer te voldoen aan de voorwaarden zoals algemeen onder 2 en beschreven in de Instagram-onder XNUMX en beschreven in de gerelateerd aan de wedstrijd. Een procedure registratie is niet vereist voor deelname aan de wedstrijd. De deelname heeft automatisch de start van dit wedstrijdreglement tot gevolg.

 

3.2. Elke Deelnemer is identificeerbaar aan de hand van zijn Instagram/Facebook profiel. Elke Deelnemer draagt ​​zelf de verantwoordelijkheid voor de instellingen van zijn Instagram/Facebook profiel.

 

3.3. Alle deelnames zullen worden uitgesloten en de deelnemers worden uitgesloten en de deelnemers worden uitgesloten.

 

3.4. De organisator zich persoonlijk onder het recht te sluiten indien hij/zij/het spelreglement niet respecteert, vooral in het geval van vermoeden van valsspelen van bedrog tijdens de deelname aan de wedstrijd. De definitieve keuzes door de Organisator.

 

3.5. Bij deze wedstrijd is er een Cycleur de Luxe travelbags te winnen Per persoon kan maximaal 1 keer worden maximaal en maximaal 1 Cycleur de Luxe travelbag gewonnen worden.

 

3.6. De totale kosten voor deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding, ....) In geen enkel geval kunnen de deelnemers een vergoeding van deze kosten van de Organisator vorderen.

 

Artikel 4 – Bepaling van de winnaar - prijzen

 

4.1. Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer het bericht delen en liken én het Instagram/Facebook-profiel van Cycleur De Luxe en volgen (https://www.instagram.com/cycleurdeluxe/) (https://www.facebook.com/cycleurdeluxe/) en in de commentaar op de post van de wedstrijd.

 

Ten laatste 19 januari 2022 kiest een jury uit drie personen (van één persoon uit zijn communicatiebureau en een derde persoon) op basis van de inhoud van de reactie, met speciale aandacht voor originaliteit, creativiteit en emotie, de winnaar.

 

4.2. Je wint 12 paar Cycleur de Luxe sneakers.

 

De Organisator is niet verantwoordelijk over het feit van de winnaar van de prijs zelf in gebruik neemt van doorgeeft aan een derde.

 

4.3. De prijzen van deze wedstrijd kunnen niet worden omgewisseld noch worden omgezet in speciën of natura.

 

4.4. De Organisator zich het recht voor de prijzen van de allen bovenvermelde prijzen van de vermeldingen van redenen te wijzigen of terug te trekken. Bovendien de organisator zich het recht voor prijzen van waarde.

 

4.5. De winnaar zal via privé-bericht op Instagram/Facebook door de Organisator gecontacteerd worden ten laatste op 19 januari 2022. De winnaar zal worden aangevraagd zijn/haar gegevens beschikbaar te stellen van de gegevens van de ontvanger ten behoeve het reserveren en beschikbaar stellen voor de verzending van de prijs. Indien de winnende Deelnemer, zijn/haar gegevens niet voor 21 januari 2022, 10u00 doorstuurt, zich het recht voor de Organisieve te weten of te kennen of te respecteren hoe de Organisator dit wenst.

 

4.6. De Organisator kan niet worden ingediend voor verlies, diefstal van beschadiging van de prijs bij afhaling ervan. De Organisator verdere niets met betrekking tot de bruikbaarheid, de kwaliteit van de geschiktheid van de prijs in kwestie voor welk doeleinde dan ook. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect zou zijn veroorzaakt door de prijs in kwestie van het gebruik ervan, noch voor de kosten van uitgaven die verband houden met de toewijzing van het gebruik van een prijs.

 

4.7. In het geval van enige betwisting gelijk welk aspect van de wedstrijd bestaande en onbetwistbare beslissingsmonopolie heeft.

 

Artikel 5 – Bescherming van persoonsgegevens

 

5.1. De Organisator verwerking van persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijd overgemaakt werden in met de EUROPESE AVG-wetgeving over bescherming van de persoonlijke levenssfeer sinds ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is 25 mei 2018

 

5.2. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de gegevens die bij de registratie overgemaakt worden bewaard en gebruikt door de deelnemer aan het oog op een goed verloop van de wedstrijd en vooral om de deelnemers in het kader van de wedstrijd te hoog en ontwikkeld.

 

5.3. Deze gegevens worden verwerkt door de Organisator en worden niet doorgegeven aan derden voor handelstransacties zonder de toestemming van de betrokkene. Ze kunnen worden gericht aan personen van organisaties die in directe verhouding staan ​​met de Organisator en de andere diensten van ondernemingen verbonden aan de Organisator in het kader van een toekomstige overname van de verwerking van voor toekomstige van de huidige wedstrijd.

 

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten

 

6.1. De besluitvorming en afwikkeling van de auteur te zijn van de tekst. Elke vorm van rechten op de privacy van de persoonlijke levenssfeer, enig persoonlijk recht en enig intellectueel eigendomsrecht.

 

6.2. BT Projects zich op het recht voor om teksten worden gebaseerd op te verwijderen. Zonder dat deze opsomming exhaustief is, wordt het volgende materiaal als opgepast beschouwd:

 

a) Materiaal dat inbreuk maakt op enig recht, het recht op bescherming van de persoonlijke sfeer van het recht op afbeelding van een derde;

 

b) Materiaal rechten op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, en mn op het auteursrecht;

 

c) Materiaal dat reclame, houden van referenties bevat geen verband met BT Projects / Cycleur De Luxe;

 

d) Materiaal dat citaten/uitspraken bevat de toebehoren aan een derde van het verband met een merk dat overeenstemt met het merk Cycleur de Luxe;

 

e) Materiaal op eender welke manier seksueel of racistisch zijn.

 

6.3. Tevens kan de Organator naar eigen goeddunken materiaalis dat zij ongepast acht in het kader van de wedstrijd.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 

7.1. De Organisator zich tegelijkertijd voordoend, het recht voor de wedstrijd, zonder opschorten of annuleren in het geval van macht andere, op zienbare gebeurtenissen die buiten zijn wil om gebeuren, en dit zonder dat de van leden andere aanspraak kunnen maken tot mogelijkheid tot schadevergoeding.

 

7.2. Er kunnen fouten worden gemaakt of andere derden op wie beroep wordt gedaan in het kader van de wedstrijd de Wedstrijd van de toekenning van de Prijzen. Ze wijzen ook verantwoordelijkheid af voor schaded uit gebeurlijke wijzigingen, opschortingen en zinswijzigingen, in de zin van artikel 7.1.

 

7.3. De Organisator reglementair niet aansprakelijk te zijn voor eventuele gevolgen van schade die oraal rechtstreeks, or onrechtstreeks verband met de wedstrijd, het wedstrijdverloop van dit wedstrijdreglement in het algemeen. De Deelnemer vrijwaart voor elke vorm van aansprakelijkheid, tot het betalen van financiële tussenkomst ten gevolgen van enige materiële, psychologische of lichamelijke schade van welke aard dan ook.

 

7.4. Deelname aan de overeenkomst met zich kan meebrengen. Citaten/of beeldmateriaal die toebehoren aan een derde van die verband houden met een merk dat concurreert met het merk Cycleur de Luxe, mogen niet gebruikt worden door de Deelnemer, materiaal worden dat op eender welke manier vrijgevend, uitgevoerd, haatdragend, expliciet seksueel van racistisch zijn.

 

7.5. Indien de Organisator zich verplaatst ziet de wedstrijd te beginnen als gevolg van het ontstaan ​​van een gedrag van een deelspraak op de schadeclaim.

 

7.6. Met name betreffende de technische prestaties, het risico op algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van gegevens tegen omleidingen en de risico's op besmetting door komende op het netwerk

 

vormen, en in alinea met iets bepaald in de vorige, kan Organisator niet worden gesteld voor:

 

- gegevensoverdracht via het internet;

 

- slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software;

 

- de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken;

 

- om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard dan ook. De Organisator kan zelfs worden ingediend voor schade veroorzaakt door onverenigbaarheid tussen de technologieën gebruikt voor de wedstrijd en de door de deelnemer gebruikte hardware- en/of softwareconfiguratie.

 

7.7. Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund van beheerd door of verbonden met Facebook. Door deel te nemen aan je dat je informatie levert aan de Organisator en niet aan Facebook, zodat je de Organisator kan binnen het kader van de Wedstrijd. Door deel te nemen aan de wedstrijd zie ook onherroepelijk van gerechtelijke stappen ten opzichte van Facebook.

 

7.8. De Organisator is niet verantwoordelijk voor het feit van de ontvangen Ontvanger in de reactie van de Deelnemer ook daadwerkelijk de ontvanger is. De deelnemer kan uiteindelijk opgeven als persoon die de prijs komt ophalen. Waar de prijs dan uiteindelijk naar toegaat valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van BT Projects .

 

Artikel 8 – Aanvaarding van het Wedstrijdreglement

 

8.1. In het geval van een situatie die niet geregeld zou zijn door dit wedstrijdreglement zal de Organisator er alles aan doen om dit op een eerlijke en niet-discriminerende wijze op te lossen.

 

8.2. Elke deelnemer kan zich verder ontwikkelen om zich te houden aan elke beslissing die moet worden genomen door een wedstrijdreglement. De beslissingen van de Organisator zijn definitief en niet vatbaar voor beroep.

 

Artikel 9 – Wijzigingen van het wedstrijdreglement

 

9.1. De organisator zich het recht voor de organisatie en/of het verloop van de wedstrijd, zonder de wijziging te, op te wijzigen, te verkorten, van te uitvoering en dit zonder opgave van redenen en zonder verschuldigd te zijn aan de deelnemers van derden. Door deelname aan de wedstrijd is elke Deelnemer automatisch gebonden aan de wijzigingen van dit wedstrijdreglement.

 

9.2. In artikel 9.1 wordt voorkomen dat zich zou voordoen, indien mogelijk wordt genomen om dit spoedig mogelijk te maken in de Facebook-post van de wedstrijd te vermelden.

 

Artikel 10 – Deelbaarheid

 

Indien een bepaling van dit reglement geheel of onwettig, nietig of niet-afdwing wordt vastgelegd onder het toepasselijk recht, zal deze wedstrijdreglement geen deel meer opgesteld van dit wedstrijdreglement. De wettigheid, en bindende aard van de andere bepalingen van dit wedstrijdreglement blijven aanaangetast.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

 

11.1. De deelnemers verbinden zich definitief, in het geval van de toepassing van interpretatie van dit wedstrijdreglement, eerst een minnelijke oplossing met de Organisator te zoeken een juridische procedure op te starten.

 

11.2. Dit wedstrijdreglement, het verloop van de wedstrijd zijn opgesteld aan het Belgische recht.