1. Introductie

De hieronder vermelde algemene verkoopvoorwaarden (hierna "algemene voorwaarden" genoemd) regelen de contractuele relaties tussen alle gebruikers van de site en sites die zijn gekoppeld aan www.cycleurdeluxe.com (hierna "gebruiker" of "u" genoemd), en de commerciële instelling BT Projects (hierna "BT Projects" genoemd).

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn de enige toepasselijke voorwaarden en vervangen alle andere voorwaarden, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke of schriftelijke wijziging.
BT Projects kan ertoe worden gebracht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Daarom is het noodzakelijk om deze te lezen voor elk bezoek aan de site en sites gelinkt aan www.cycleurdeluxeshop.com (hierna de "Site"). We gaan ervan uit dat u bij de validatie van uw bestelling onze Algemene Verkoopvoorwaarden hebt gelezen en zonder enig voorbehoud hebt aanvaard. 

Door verbinding te maken met de Site, verbindt u zich ertoe de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden vermeld op de Site te respecteren. 

 1. Een bestelling plaatsen

U kunt via internet een bestelling plaatsen via onze site(s): www.cycleurdeluxe.com 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wij bevestigen de ontvangst per e-mail.

 1. Een bestelling annuleren

Bestellingen die geplaatst zijn en waarvan de Gebruiker achteraf wil afzien, kunnen niet geannuleerd worden. Nadat de bestelling met succes is geplaatst, kunnen we de bestelling niet meer wijzigen of annuleren. Zodra je je ongewenste bestelling hebt ontvangen, stuur je deze terug naar ons magazijn in overeenstemming met onze retoursectie voor een volledige terugbetaling. 

 1. Productinformatie

BT Projects besteedt de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan het online plaatsen van informatie over producteigenschappen, technische beschrijvingen op basis van informatie verstrekt door haar partners en leveranciers, en foto's ter illustratie van producten, een en ander voor zover de technische middelen dit toelaten en in overeenstemming met de beste standaarden die op de markt verkrijgbaar zijn.

 1. Prijzen

De op de site vermelde verkoopprijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten, administratiekosten en eventuele heffingen. Eventuele administratieve kosten en verzendkosten zijn voor rekening van de Gebruiker en worden berekend aan het einde van de bestelling, naast de prijs van de geselecteerde producten.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en inclusief BTW.

We behouden ons het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbinden ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site worden vermeld op het moment dat u uw bestelling plaatst.

 1. Beschikbaarheid

Afhankelijk van de beschikbare benodigdheden kunnen wij uw bestelling verwerken.

Indien een door u besteld artikel niet leverbaar zou zijn, verbinden wij ons ertoe u daar binnen vijftien dagen na het plaatsen van uw bestelling per post van op de hoogte te stellen en de leveringstermijn aan te geven.  

 1. Leveringstermijnen

Uiteraard doen wij er alles aan om de bestelde artikelen zo snel mogelijk te leveren. Zodra het aankoopbedrag op onze rekening is bijgeschreven, worden de bestelde artikelen binnen 1-2 werkdagen verzonden.   

 1. Bezorgingsmodus

Je bestelling wordt afgeleverd op het adres dat op je bestelformulier staat.

Bij ontvangst van de goederen is het belangrijk om te controleren of de producten in overeenstemming zijn met uw bestelling en, indien dit niet het geval is, de afwijking aan te geven op het bestelformulier dat nadien ondertekend moet worden.

Zonder juridische precedenten raden wij u aan om klachten over niet-tijdige leveringen per e-mail aan BT Projects te communiceren. Geretourneerde goederen worden alleen geaccepteerd als ze zich in de originele staat bevinden, dat wil zeggen in de originele verpakking, en met eventuele accessoires en bijbehorende gebruiksaanwijzing of documenten. 

 1. Recht op restitutie

Niet tevreden staat gelijk aan een terugbetaling. Stuur een e-mail naar customerservice@cycleurdeluxe.com als je een artikel wilt retourneren.

BT Projects biedt u een termijn van 14 werkdagen waarbinnen u een product kunt retourneren waarvan u niet tevreden bent. Binnen die termijn kun je het product retourneren. Deze termijn gaat in op de eerste dag na ontvangst van het product door of namens de consument. We raden aan om de goederen per aangetekende brief terug te sturen. Dit om discussie te voorkomen in geval van diefstal of verlies van de producten door de vervoerder. 

Alleen complete (accessoires, gebruiksaanwijzing) producten die nog niet zijn gebruikt en in de originele verpakking zijn verpakt, kunnen worden geaccepteerd.

Producten die beschadigd zijn kunnen niet worden terugbetaald onder de onderstaande voorwaarden.

Indien een geretourneerd artikel bij ontvangst door BT Projects beschadigd of incompleet is, wordt een korting toegepast op basis van een technische inspectie van het product. BT Projects zal deze vermindering verantwoorden in een door onze diensten opgesteld document.

Bovenstaande termijnen gaan in op het moment van ontvangst van de bestelling.

 1. Retourzendingen

Een retourzending wordt verzonden door het bedrijf BPost of een andere vervoerder.

Stuur voordat u de goederen retourneert een e-mail naar customerservice@cycleurdeluxe.com met vermelding van het bestelnummer, naam en adres van de Gebruiker en het product dat u wilt retourneren. Geef ook aan of je geld terug wilt krijgen of een ander product wilt bestellen. In het geval dat u gebruik zou maken van uw recht op restitutie, zal BT Projects alle mogelijke inspanningen leveren om de Gebruiker zo snel mogelijk terug te betalen. Desalniettemin is dit afhankelijk van de technische controle die aan de producten wordt uitgevoerd en die maximaal 3 weken kan duren.

De Gebruiker wordt terugbetaald door overschrijving.  

 1. Garantie en service na verkoop

Alle verkochte producten vallen onder:

 • De wettelijke garantie van conformiteit;
 • De wettelijke garantie tegen verborgen gebreken;

Producten kunnen worden geretourneerd door het bedrijf Bost (of een andere vervoerder).

 Ongeacht het gevonden probleem met het artikel, moet het defecte product altijd vergezeld zijn van het retourformulier.

De garantie van de door BT Projects verkochte producten is niet van toepassing op:

 • Abnormaal of niet-conform gebruik van de producten. We raden daarom aan om de eventuele gebruiksaanwijzing die bij de producten wordt geleverd, zorgvuldig door te lezen;
 • gebreken als gevolg van niet-conform gebruik of niet-beoogd gebruik;
 • Gebreken als gevolg van externe oorzaken.

In ieder geval kan BT Projects niet aansprakelijk worden gesteld indien een leverancier/fabrikant van BT Projects weigert haar garantie toe te passen.

Mocht een product niet onder de garantie vallen, dan wordt er een kostenraming gemaakt. Indien de kostenraming wordt geweigerd, zullen de administratieve kosten aan de fabrikant moeten worden betaald. Indien de klant akkoord gaat met de offerte, wordt het bedrag van de offerte aan BT Projects betaald.   

 1. Geschillen en aansprakelijkheid

BT Projects kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van de verkoopovereenkomst als gevolg van overmacht, zoals bepaald door de Belgische justitie of door een fout van de klant of een onvoorzien en onoverkomelijk feit van een derde. BT Projects kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuist gebruik van de producten die via de Site worden verkocht.

 1. Bescherming van persoonsgegevens

De gegevens die u moet verstrekken zijn nodig voor het verwerken en afhandelen van uw bestellingen, en voor het opmaken van facturen en garantiecontracten. Indien deze gegevens ontbreken, wordt de bestelling geannuleerd. Door u te registreren op de site van BT Projects verbindt u zich ertoe ons uw correcte persoonsgegevens mee te delen. Het doorgeven van onjuiste persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Wanneer u zich op de Site registreert, kunt u op de optie klikken om promotionele e-mails te ontvangen met nieuwsitems, opruimingsaanbiedingen, exclusieve acties en koopjes. BT Projects is de enige partij die toegang heeft tot uw persoonsgegevens. Alleen BT Projects en haar contractpartners hebben het recht om u informatie te sturen over specifieke en reguliere promotionele acties. Deze partners zijn speciaal geselecteerd door BT Projects en worden gewaardeerd om de kwaliteit van hun producten en diensten.

Alle modellen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrecht en modellenrecht. Ze mogen niet worden gereproduceerd.

 1. Algemene informatie

BT PROJECTEN NV
Antoon Catriestraat 39C
9031 Drongen - België

customerservice@cycleurdeluxe.com

BTW-nummer: BE 0866.405.582