PRIVACYBELEID EN COOKIEBELEID

Dit privacybeleid ("beleid") beschrijft de persoonlijke gegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u Cycleur de Luxe®-websites of een andere site die wordt onderhouden door BT Projects (de "Sites"), bijvoorbeeld cycleurdeluxe.com, brandsinadvance.com , cycleurdeluxeshop.com, cycleursworld.com, btsourcings.com, btprotection.com en vannestelifestylegroup.com en Cycleur de Luxe® mobiele applicaties (onze "Apps").

Dit beleid beschrijft de soorten persoonlijke gegevens die worden verzameld wanneer u onze sites en apps gebruikt en hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, gedeeld en beschermd. Ook wordt uitgelegd welke keuzes u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen. 

WIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

BT projects NV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Het merk Cycleur de Luxe® of BT projects NV wordt aangeduid als "Cycleur de Luxe" of "wij".

WELKE Persoonsgegevens we verzamelen en WANNEER?

Wij vragen u om bepaalde persoonsgegevens om de door u gevraagde producten of diensten te kunnen leveren. Wanneer u bijvoorbeeld aankopen doet, contact opneemt met onze consumentendiensten, verzoekt om berichten te ontvangen, een account aanmaakt, deelneemt aan onze evenementen of prijsvragen, of interactie heeft met onze Sites of onze Apps gebruikt. 

Deze persoonlijke gegevens omvatten uw:

 • Contactgegevens inclusief naam, e-mail, telefoonnummer en afleveradres, factuuradres
 • Login- en accountinformatie, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke gebruikers-ID
 • Persoonlijke gegevens, waaronder geslacht, woonplaats, geboortedatum en aankoopgeschiedenis
 • Betalings- of creditcardgegevens
 • Afbeeldingen, foto's en video's
 • Gegevens over fysieke kenmerken, waaronder gewicht, lengte en lichaamsafmetingen (zoals geschatte pas en schoen-/voetafmetingen of bh-maten)
 • Persoonlijke voorkeuren, waaronder uw verlanglijstje, evenals marketing- en cookievoorkeuren

We gebruiken aanvullende persoonlijke gegevens om bepaalde functies binnen onze sites en apps of services mogelijk te maken. 

Deze persoonsgegevens omvatten uw:

 • Bewegingsgegevens van de versnellingsmeter van uw apparaat
 • Foto's, contacten en agenda-informatie
 • (GPS) locatiegegevens
 • Informatie over sociale netwerken, inclusief inloggegevens en alle informatie uit uw openbare berichten over Cycleur de Luxe® of uw communicatie met ons

Bij interactie met onze sites en apps worden gegevens automatisch verzameld en gedeeld met Cycleur de Luxe® door de technologieplatforms die de ervaring bieden. 

Uw webbrowser of mobiele apparaat kan bijvoorbeeld bepaalde gegevens delen met Cycleur de Luxe® wanneer die apparaten communiceren met Cycleur de Luxe®-sites of -apps.  

Meer informatie over deze praktijken is opgenomen in het gedeelte Cookies en pixeltags hieronder. 

Deze gegevens omvatten:

 • Apparaat-ID's, oproepstatus, netwerktoegang, opslaginformatie en batterij-informatie
 • Cookies, IP-adressen, verwijzende headers, gegevens die uw webbrowser en -versie identificeren, en webbakens en -tags

Tools om te beheren wat we verzamelen

Wanneer u onze Apps gebruikt, informeren wij u ook over onze verzameling en gebruik via standaardrechten in app stores, mobiele besturingssystemen en in de App-ervaring. Ook vragen wij u waar nodig om uw toestemming.

In veel gevallen biedt uw webbrowser of platform voor mobiele apparaten aanvullende hulpmiddelen waarmee u kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde categorieën informatie verzamelt of deelt. Uw mobiele apparaat of webbrowser kan bijvoorbeeld tools bieden waarmee u het gebruik van cookies of het delen van locaties kunt beheren. We raden u aan om vertrouwd te raken met de tools die beschikbaar zijn op uw apparaten en deze te gebruiken.   

WAAROM en HOE we uw persoonlijke gegevens gebruiken (verwerken)

We gebruiken de persoonsgegevens die we van u verzamelen op de volgende manieren:

Om de functies te leveren van de sites, apps en services die u aanvraagt 

Wanneer u onze Sites en Apps gebruikt, zullen wij uw gegevens gebruiken om het door u geselecteerde product of dienst te leveren. Als u bijvoorbeeld een aankoop doet op Cycleurdeluxe.com, of deelneemt aan een evenement of actie, zullen we de contactgegevens die u ons geeft gebruiken om met u te communiceren over de aankoop, het evenement of de actie. Als u contact opneemt met onze klantenservice, gebruiken we informatie over u, zoals leverings- of betalingsgegevens, of het product dat u hebt gekocht, om u te helpen een probleem of vraag op te lossen. 

Om bepaalde functies binnen onze Sites, Apps en diensten te gebruiken, moet u in veel gevallen Cycleur de Luxe® aanvullende gegevens of aanvullende toestemming verstrekken om bepaalde gegevens op een bepaalde manier te gebruiken. Als u bijvoorbeeld inhoud op sociale media wilt delen, moet u mogelijk de inloggegevens van uw socialemedia-account opgeven.

Om informatie over onze producten, diensten, evenementen en voor andere promotionele doeleinden te communiceren

Om uw abonnementen (e-mail of sms) te wijzigen of om ervoor te zorgen dat u geen Cycleur de Luxe®-communicatie meer ontvangt, kunt u contact met ons opnemen om uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen via de contactgegevens in het gedeelte "Vragen en feedback" hieronder of door een een e-mail naar customerservice@cycleurdeluxe.com.

Als u een bestaande klant bent van Cycleur de Luxe® (bijvoorbeeld als u een bestelling bij ons heeft geplaatst), kunnen we het opgegeven e-mailadres gebruiken om u marketingberichten te sturen over soortgelijke Cycleur de Luxe®-producten of -diensten, tenzij u opt-out. In andere gevallen vragen we uw toestemming om u marketinginformatie te sturen over Cycleur de Luxe®-producten, -diensten, -evenementen en -acties. We kunnen de informatie die u ons verstrekt gebruiken, evenals informatie van andere Cycleur de Luxe®-producten of -diensten - zoals uw gebruik van Cycleur de Luxe®-sites en -apps, uw bezoeken aan of aankopen in Cycleur de Luxe®-winkels, uw deelname aan Cycleur de Luxe®-evenementen en -wedstrijden (mogelijk via andere Cycleur de Luxe®-filialen) - om communicatie over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn, te personaliseren. Waar wettelijk vereist, zullen we ook uw toestemming vragen voor het verzenden van marketingcommunicatie.

Om ons bedrijf, onze producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden 

We kunnen de gegevens die u ons verstrekt gebruiken om ons bedrijf te runnen. Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet, kunnen we die informatie gebruiken voor boekhouding, controle en andere interne functies. Als een ander voorbeeld kunnen we gegevens gebruiken over hoe u onze producten en diensten gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren en om ons te helpen bij het diagnosticeren van technische en serviceproblemen en om onze Sites en Apps te beheren. 

Om onze of anderen rechten, eigendom of veiligheid te beschermen 

We kunnen ook gegevens gebruiken over hoe u onze Sites en Apps gebruikt om fraude, misbruik, illegaal gebruik en schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden te voorkomen of op te sporen en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, overheidsverzoeken of toepasselijke wetgeving. 

Voor algemene onderzoeks- en analysedoeleinden 

We gebruiken gegevens over hoe onze bezoekers onze sites, apps en services gebruiken om het gedrag of de voorkeuren van klanten te begrijpen. We kunnen bijvoorbeeld informatie gebruiken over hoe bezoekers van Cycleurdeluxe.com producten zoeken en vinden. Dit om het productaanbod beter te organiseren en te presenteren in onze etalage.  

Andere doeleinden

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u een specifieke kennisgeving geven op het moment van verzameling en indien nodig uw toestemming vragen.

DELEN van uw persoonlijke gegevens

Cycleur de Luxe® Delen

Cycleur de Luxe® deelt uw persoonsgegevens met:

 • Aan Cycleur de Luxe® shareholder ondernemingen voor de doeleinden en onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven 
 • Externe dienstverleners verwerken persoonsgegevens namens Cycleur de Luxe®, bijvoorbeeld voor het verwerken van creditcards en betalingen, verzending en leveringen, het beheren en onderhouden van onze gegevens, het verspreiden van e-mails, onderzoek en analyse, het beheren van merk- en productpromoties en het beheren van bepaalde diensten en functies. 
 • Andere derden voor zover nodig om: (i) te voldoen aan een overheidsverzoek, een gerechtelijk bevel of toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze sites en apps of schendingen van de gebruiksvoorwaarden van onze sites en apps en ons beleid te voorkomen; (iii) ons te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) helpen bij het voorkomen of onderzoeken van fraude (bijv. vervalsing)

We kunnen ook persoonlijke gegevens die we over u hebben overdragen in het geval we onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, afsplitsing, ontbinding of liquidatie). 

 

Jouw delen

Wanneer u bepaalde sociale functies op onze sites gebruikt, kunt u inhoud delen met uw vrienden of het publiek, inclusief informatie over uw Cycleur de Luxe®-activiteit. We moedigen u aan om de tools te gebruiken die we bieden voor het beheren van Cycleur de Luxe® social sharing om te bepalen welke informatie u beschikbaar stelt via de Cycleur de Luxe® sociale functies.

BESCHERMING en BEHEER van uw Persoonsgegevens

Versleuteling en beveiliging: 

We gebruiken verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder coderings- en authenticatietools, om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te handhaven. Uw persoonsgegevens bevinden zich achter beveiligde netwerken en zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten tot deze systemen. 

Internationale gegevensoverdracht: 

De persoonsgegevens die we verzamelen of genereren (verwerken) in het kader van onze Sites en Apps, worden opgeslagen in BELGI. Sommige gegevensontvangers met wie Cycleur de Luxe® uw persoonlijke gegevens deelt, kunnen zich in andere landen bevinden dan het land waarin uw persoonlijke gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. De wetten in die landen bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als het land waarin u uw gegevens aanvankelijk heeft verstrekt. Desalniettemin, wanneer we uw persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers in andere landen, waaronder België, zullen we die persoonlijke gegevens beschermen zoals beschreven in dit beleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland bevindt, nemen we maatregelen om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten en zorgen we voor een adequate bescherming van de overdracht van persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de EER of Zwitserland. 

 Bewaring van uw gegevens: 

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze verzamelen, tenzij anders vereist door de wet. 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:  

U hebt het recht om te verzoeken om: (i)toegang tot uw persoonlijke gegevens; (ii) correctie van uw persoonsgegevens als deze onvolledig of onjuist zijn; of (iii) verwijdering van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om dwingende legitieme redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Waar we uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, inclusief opt-out voor het gebruik voor direct marketingdoeleinden. 

COOKIES en pixeltags

Cycleur de Luxe® ontvangt en registreert informatie, waaronder mogelijk persoonlijke gegevens, van uw browser wanneer u onze Sites gebruikt. We gebruiken verschillende methoden, zoals cookies en pixeltags om deze informatie te verzamelen, waaronder uw (i) IP-adres; (ii) unieke cookie-ID, cookie-informatie en informatie over of uw apparaat software om toegang te krijgen tot bepaalde functies; (iii) unieke apparaat-ID en apparaattype; (iv) domein, browsertype en taal, (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) eerder bezochte websites; (viii) informatie over uw interactie met onze Sites, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en verwijzende URL's.

Derden kunnen ook informatie verzamelen via Sites door middel van cookies, plug-ins van derden en widgets. Deze derde partijen verzamelen gegevens rechtstreeks vanuit uw webbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. 

We gebruiken cookies en pixeltags om het gebruik van de Sites door onze klanten te volgen en om de voorkeuren van onze klanten te begrijpen (zoals land- en taalkeuzes). Dit stelt ons in staat om onze klanten diensten te verlenen en hun online ervaring te verbeteren. We gebruiken ook cookies en pixeltags om geaggregeerde gegevens over siteverkeer en site-interactie te verkrijgen, om trends te identificeren en statistieken te verkrijgen zodat we onze Sites kunnen verbeteren. Er zijn over het algemeen drie categorieën cookies die op onze Sites worden gebruikt:

 • Functioneel: Deze cookies zijn vereist voor de basisfunctionaliteit van de site en zijn daarom altijd ingeschakeld. Deze omvatten cookies waarmee u herinnerd kunt worden terwijl u onze Sites verkent binnen een enkele sessie of, als u daarom verzoekt, van sessie tot sessie. Ze helpen het winkelwagentje en het afrekenproces mogelijk te maken en helpen bij beveiligingsproblemen en het voldoen aan de regelgeving.
 • Prestatie: Met deze cookies kunnen we de functionaliteit van onze Sites verbeteren door het gebruik bij te houden. In sommige gevallen verbeteren deze cookies de snelheid waarmee we uw verzoek kunnen verwerken en kunnen we de door u geselecteerde sitevoorkeuren onthouden. Het weigeren van deze cookies kan leiden tot slecht op maat gemaakte aanbevelingen en trage siteprestaties.
 • Sociale media en reclame: Social media cookies bieden de mogelijkheid om u te verbinden met uw sociale netwerken en inhoud van onze Sites te delen via sociale media. Advertentiecookies (van derden) verzamelen informatie om advertenties beter af te stemmen op uw interesses, zowel binnen als buiten onze Sites. In sommige gevallen hebben deze cookies betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u deze cookies weigert, kan dit ertoe leiden dat u advertenties ziet die niet zo relevant voor u zijn of dat u niet effectief kunt linken met Facebook, Twitter of andere sociale netwerken en/of dat u geen inhoud op sociale media kunt delen. 

Voor een uitgebreid en up-to-date overzicht van elke derde partij die toegang heeft tot uw webbrowser (via Cycleur de Luxe® Sites of anderszins), raden we aan een webbrowser-plug-in te installeren die voor dit doel is gebouwd. U kunt er ook voor kiezen om uw computer u te laten waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Dit doe je via je browserinstellingen op elke browser en elk apparaat dat je gebruikt. Elke browser is een beetje anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser om de juiste manier te leren om uw cookies aan te passen. Als u cookies uitschakelt, heeft u mogelijk geen toegang tot veel functies die onze sites en apps efficiënter maken en werken sommige van onze services niet naar behoren.

WIJZIGINGEN in ons privacybeleid

De toepasselijke wetgeving en onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Als we besluiten ons beleid bij te werken, zullen we de wijzigingen op onze sites en apps publiceren. Als we de manier waarop we persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen we u hiervan vooraf op de hoogte stellen of, indien wettelijk vereist, uw toestemming vragen voordat dergelijke wijzigingen worden doorgevoerd. We raden u ten zeerste aan om ons beleid te lezen en uzelf op de hoogte te houden van onze praktijken. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

VRAGEN en Feedback

We verwelkomen vragen, opmerkingen en zorgen over ons beleid en onze privacypraktijken.

Als u feedback wilt geven of als u vragen of opmerkingen heeft, of uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, neem dan contact op met Consumer Services of onze Privacy Officer via:

 • Privacy Officer, BT Projects NV, Antoon Catriestraat 39C, 9031 Drongen, België

U kunt ons ook een e-mail sturen op customerservice@cycleurdeluxe.com.

Als u contact met ons opneemt met een privacyklacht, wordt deze beoordeeld met als doel het probleem tijdig en effectief op te lossen.